Покана за Общо Събрание на Сдружение „Открити пространства“

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 16.09.2023 г. от 10.00 ч. на адрес гр. София, ул. „Цар Асен I“ 98, ет. 2, ап.4

Ателие: Песни в Добралък
Едно място – една песен

Ателие с Феня Абрахам (Франция) – певица и музикант, и Деница Попова (България, Германия) – етнолог и певица. Съвместно с местни жители от хора към Народно читалище „Иван Вазов- 1901”, с. Добралък.

Изкуство на открито 2023

През 2023 г. се завръщаме в с. Добралък по инициатива на музикантите Деница Попова (Берлин/Пловдив) и Феня Абрахам (Франция). заедно с певческата трупа от Франция и с Народно читалище „Иван Вазов- 1901”, с. Добралък.

Водата в нашия живот

Заедно с #discoveredspaces и още 6 организации от други европейски страни участваме в международен проект #thefuturewewant2030, който ни дава възможност да изследваме нови полета: Street and online campaign, Legislative theatre.

Интегрално фасилитиране: конфликти, емоции, власт и привилегии

Каним ви на второто от серията обучения в метода “Интегрално фасилитиране”. То ще бъде фокусирано върху три горещи теми в работата с групи: конфликти, емоции, власт и привилегии.

Обучение за Обучители: „Интегрално Фасилитиране: Корените”

„Интегрално фасилитиране: Корените“ бе обучителен курс за основите на фасилитирането. Той бе базиран на системната перспектива и бе първият от серията тренинги за интегрално фасилитиране.

Изминаха четири години от първата ми среща със село Добралък…

През очите на Мартина Алексиева, участник от самото начало в събитията на “Открити пространства ” в с. Добралък, инструктор по йога за възрастни и деца, пътешественик.

Вдъхновение и усмивки след „Изкуство на открито” — игри и представления за малки и големи в село Добралък, Родопите

За четвърта година сдружение „Открити пространства“ се завръща на любимото с. Добралък и между 9 и 17 юли 2022 г. предложи творчески ателиета като част от „Изкуство на открито“. 

Форум Театър и Учене чрез Преживяване – Работилница за Обучители

Работилницата се проведе в село Добралък, в периода 09.07-12.07.2022, в рамките на проект „Изкуство на открито”, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ и в партньорство с община Куклен.

Менторска програма за бежанската общност в град харманли

Екипът на Сдружение „Открити пространства“ бе избран да осъществи менторска програма в гр. Харманли за овластяване на лидери от бежанската и мигрантската общности.

Фестивал „Изкуство на открито” – игри и представления за малки и големи отново в село Добралък, Родопите

Между 9 и 18 юли 2022, за четвърта поредна година, сдружение „Открити пространства“ организира фестивал „Изкуство на открито” — игри и представления за малки и големи в родопското село Добралък, община Куклен.

Тренинг за Екипа на Фондация „Мисия Криле”, село Тъжа

Фокус на тренинга бе подкрепата за изявяването на  личния  потенциал и свързаното с него разгръщане на ресурсите на екипа при  подкрепата на общностите, с които организацията работи. 

Проект „ЕКО ДОБРОВОЛЕЦ“

Трансграничният проект, в партньорство с ОУ „Васил Левски“ кв.„Горно Езерово“, Бургас и Основно училище Селиулу, Одрин, Турция е насочен към повишаване екологичното съзнание на учениците и гражданите.

CE+: Развитие на капацитета на обучители в сферата на културата в дигиталната ера

Международният проект се фокусира върху темата за професионален обмен на експерти, ангажирани в сферата на социо-културните дейности.  Водещи теми, около които се срещнаха и обучиха над 200 културни и общностни дейци бяха: колективното творчество; работа с нови мигранти и маргинализирани групи; нови форми на общностно и международно сътрудничество; пресечната точка между артистичната и социалната работа; дигиталното образование в културния и творчески сектор. 

Съвместна Дейност с Фондация Биоселена, в Рамките на Проект „Твоята Храна”

Екипът ни бе поканен да осъществи поредица от дебати в страната по темата за разхищение на храна. Това се случи в рамките на проект „Твоята храна“ на Фондация Биоселена.

Лов на съкровища – тренинг за екипа на фондация „Мисия Криле”, Стара Загора

Вдъхновяващо и забавно приключение в лов на съкровища сред културните и исторически богатства на град Пловдив подкрепи екипа на Фондация „Мисия криле“ в сближаване на членовете му, забавление и ефективна комуникация.

Тренинг за екипа на българска фондация биоразнообразие – лагуна, гр. Бургас

Фокус на тренинга бе организационното развитие, разбирането на груповите процеси и разгръщането на скритите индивидуални и групови ресурси екипа. 

„Пътят от разгръщане на личния потенциал към системната промяна в общността“- обучение за обучители

Второто обучение за фасилитатори, проведено от нашия испански колега Давид Бийота насочи фокуса на участниците върху пътя от индивидуалното изследване и свързване с личния потенциал през развитието на колективните връзки в нашите системи до подкрепата на общностите и организациите да бъдат по-сплотени и свързани със своята вътрешна цел.

Изкуството да виждаш отвътре навън – Обучение за обучители в метода системно фасилитиране

Във фокуса на обучението бяха  две основни теми: системният организационен подход и работата по процеса, разгледани в контекста на двете основни работни среди – външна и вътрешна.