Създаваме пространство за срещи, колективно творчество и сътрудничество на различни обществени групи (етнически малцинства, общности с ограничен достъп до култура, географски изолирани общности, бежанци). Общностните ни дейности обхващат няколко различни тематични области:

  • Дейности с етнически малцинствени общности
  • Дейности с жители на обезлюдяващи се села в Родопите
  • Дейности с младежи от непривилегировани общности
  • Обучения на професионалисти (педагози, социални работници, артисти, психолози), работещи с маргинализирани общности
  • Менторство на бежанци

Проект „ЕКО ДОБРОВОЛЕЦ“

Трансграничният проект, в партньорство с ОУ „Васил Левски“ кв.„Горно Езерово“, Бургас и Основно училище Селиулу, Одрин, Турция е насочен към повишаване екологичното съзнание на учениците и гражданите.

Мобилно училище Столипиново

Създадохме „Мобилно училище“ в Столипиново, водени от мисията да подкрепим децата от най-уязвимите общности на квартала да развият любопитство към образователни инициативи и училището, да разгърнат опит и способности за общуване извън непосредствената им общност

Общностна работа в кв. Столипиново, Пловдив

През 2015 г. членове на екипа ни, съвместно с доброволци, антрополози, социални работници и артисти инициираха провеждането на общностни дейности в квартал Столипиново, насочени към стимулиране на креативния потенциал на младите хора, подпомагане на местни занаятчии, изследване и споделяне историите на хората от общността.

Изследователска и менторска дейност

През 2016 г. екипът на Сдружение „Открити пространства“ е поканен от Общинска Фондация „Пловдив 2019“ да проведе двугодишен изследователски проект по антропология на общността.

Консултантски услуги в Столипиново

Богатата база опит и познания за жителите на квартал Столипиново превърна екипа ни във важен консултант при реализирането на творчески инициативи в махалата.