Какво бъдеще искаме за нашата Земя и за нас, как да се доближим до него.

Заедно с #discoveredspaces и още 6 организации от други европейски страни участваме в международен проект #thefuturewewant2030, който ни дава възможност да изследваме нови полета: Street and online campaign, Legislative theatre.

Първо на фокус е водата – безценен ресурс, основни проблеми със замърсяване, защо и как да я пестим.

На 31 Март 2023 година в Бургас ще се проведе улична информационна кампания за водата като природен ресурс и необходимостта от нашето осъзнато потребление и опазване на този ресурс. Събитието се организира от доброволци, взели участие в обучение по проекта.

This project has been funded with the support of the Erasmus+ Program of the European Union.