Изминаха четири години от първата ми среща със село Добралък…

През очите на Мартина Алексиева, участник от самото начало в събитията на “Открити пространства ” в с. Добралък, инструктор по йога за възрастни и деца, пътешественик.