Тренингът бе фокусиран върху нуждата от сближаване на екипа и забавление в неформална атмосфера.

Тренингът се проведе на 05.07.2022, в гр. Стара Загора, за трета година.  

Обучителите Геника Байчева и Ваня Бонева използваха различни методи, като социален театър, артистични техники (интерактивни тематични изложби) и системен подход, чрез които бе адресирана нуждата от опознаване, сближаване и повишаване на доверието в екипа, чрез запомнящи се силни преживявания заедно и много забава.