Тандем е програма за трансграничен трансфер на идеи и реализацията им в проектни инициативи от тандем на културни мениджъри от европейски държави и Турция.

В периода юни 2016- октомври  2017 членове на „Открити пространства“ станаха част от тандем с турска партньорска организация.

Проектът бе организиран с финансовата и организационна подкрепа на асоциациите  European Cultural Foundation и  MitOst e.V.

В рамките на Тандем Турция  членове на организацията ни участваха в обмен на културни и общностни мениджъри от Европа и Турция. Представители на екипа ни участваха в поредица от международни срещи и обучения, чиято цел бе инициирането на трансграничен проект.  Партнирахме си с турската организация за ненасилствена комуникация „Nonviolent Education and Research Center”, с която разработихме проекта: „Не се страхувай, съдействай!”. Проектът разглежда темата за страха, който блокира гражданската активност сред определени общности в Турция (активисти за правата на човека, хора от LGBTQA общността, др.) в условията на все по-разрастващия се консерватизъм и фундаментализъм в съвременното турско общество. 

Повече за проекта тук ->