Екипът ни бе поканен да осъществи поредица от дебати в страната по темата за разхищение на храна. Това се случи в рамките на проект „Твоята храна“ на Фондация Биоселена, осъществяван в шест европейски страни. Дейността се реализира в периода февруари-март 2020 г. 

Обучителите Геника Байчева и Ваня Бонева, съвместно с Драгомира Раева от Фондация Биоселена, осъществиха поредица от 5 дебата в градовете – Бургас, Димитровград и София, както и един онлайн дебат с ученици от Стара Загора. 

Основни дебатьори бяха ученици и студенти от клубове по дебати от няколко училища и един университет. В тях се включиха общо 80 ученици и студенти. 

В гр.  Бургас, дебатът се проведе с Клуб Дебати Бургас. Темата на дебата бе: „Това правителство смята вместо да разпространява намаляването на хранителните отпадъци и прахосването на храна, да задължи разделното събиране на тези отпадъци и преработването им на компост, биогаз или електричество”. Форматът на дебата бе Световни училища. 

В гр. град Димитровград, дебатът се проведе с Общински ученически парламент към Детски и младежки център – Димитровград. Темата на дебата бе: „Предложение на Общинския съвет за изготвяне и прилагане на местна програма за намаляване на хранителните отпадъци от домакинствата в Димитровград”.

Онлайн дебат „Твоята храна“ с участието на клуб Дебати към Център за подкрепа на личностното развитие се проведе в град Стара Загора. Темата на дебата бе: „Това правителство ще насърчава усвояването на храните с изтичащ срок на годност, вместо те да бъдат изхвърляни“. Форматът на дебата бе Световни училища. 

В София се проведоха два дебата: Първият,  съвместно с Клуб “Дебати“към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и със съдействието на „Асоциация Дебати България”. Темата на дебата бе: „Това Правителство смята да забрани със специален закон изхвърлянето на храна от хранителните магазини в България“. Форматът на дебата бе Британски парламент.  

Вторият дебат се  проведе с Клуб Дебати към НФСГ (Национална финансово-стопанска гимназия). Темата на дебата бе: „Това Правителство смята да забрани със специален закон изхвърлянето на храна в България”. Форматът на дебата бе Световни училища.