Presentation-Interactive

 
 
Методите са важни, но по-важни за нас са хората, системите, в които участват и работата с процесите, които се случват в групата. Ето защо методите ни на работа са разнообразни и изцяло съобразени с нуждите, спецификите и ресурсите на конкретната група. По тази причина всяка от програмите ни е уникална и специално създадена за специфичната група и участници, на базата на предварително запознаване с тях.  Често в работата си съчетаваме няколко от следните инструменти, адаптирани към специфичния тематичен контекст на групата: 

 • Системно и интегрално фасилитиране 
  • Интегралното фасилитиране се основава на задълбоченото разбиране на груповите процеси и е начин в групата, екипа или организацията да се постигне по-голяма осъзнатост от участниците за процесите, нормите и структурите, така че групата да се развие към по-добро състояние на удовлетвореност и постигнати цели, както и да бъдат подхранвани и оползотворени скритите в тях ресурси. Методът предполага фасилитаторът да интегрира уменията и знанията си от различни подходи  за групова работа с неговата вътрешна дълбока осъзнатост за своята роля и за груповия процес във всеки един момент, приемайки без критика непосредствената действителност. 
  • Системното фасилитиране е много важна  част от “куфарчето”на интегралния фасилитатор и инструмент, базиран са системния подход в психологията, който работи с чувствата, взаимоотношенията и динамиката на силата. 
 • Форум театър / Имидж театър  метод, разработен от бразилеца Аугусто Боал, в който интерактивният театър се използва като средство за постигане на социална промяна. Той се използва най-често като метод за трансформация на ситуации на насилие и потисничество от реалния живот.
 • Методи за провеждане на ефективни събития и срещи (Световно кафене, Открито пространство (open space), колективно картографиране на идеи, прототипиране на идеи, др.) – разгръщане на колективната интелигентност, генериране на идеи и систематизирането им в решения на важни за групата проблеми
 • Приключенски тренинг (приключения на открито, лов на съкровища, др) Групово преживяване, при което личното и екипното предизвикателство отвеждат участниците на крачка отвъд познатата зоната на комфорт и това им дава възможност за нови познания и перспективи и за разцъфване на нови лични и групови качества и процеси. 
 • Експресивни методи за разгръщане на творческия личен и екипен потенциал (storytelling, арт терапия, личностно картографиране, action learning др.) – творчеството и колективното сътворяване като инструмент за личностно развитие, за лична и социална трансформация.
 • Сетивен театър-лабиринт театралното взаимодействие се превръща в  лично приключение, което води до неподозирани срещи със скрити вътрешни образи при преминаването през инсталация – лабиринт, наситена с интензивни сетивни преживявания (слухови, визуални, осезателни, обонятелни, вкусови). 
 • Менторство – подкрепа на групи и индивиди, в процеса на планиране и реализиране на техни инициативи, овластяване и разгръщане на техния личен и колективен потенциал.
 • Организационно консултиране – идентифициране и комуникиране на “горещи точки” в работната среда и подкрепа за насърчаване на благоприятно екипно взаимодействие, активиране на колективните ресурси, повишаване на ефективността и производителността на екипите.
 • Учене чрез преживяване – метод базиран не само на слушане, виждане и правене, а и на лично и дълбоко преживяване на процеса като по този начин прави възможно новото знание да бъде интегрирано трайно и дълбоко в личното и групово познание.

Разгледайте нашата дигитална книга