„Интегрално фасилитиране: Корените“ бе обучителен курс за основите на фасилитирането. Той бе базиран на системната перспектива и бе първият от серията тренинги за интегрално фасилитиране. Този тренинг е продължение и надграждане след проведените от организацията ни две обучителни програми, свързани с фасилитирането, представящ ни един нов подход: интегралното фасилитиране. 

Обучението се проведе в периода 22-24 септември 2022. с. Синеморец, организирано в партньорство със Сдружение „Естествоизпитатели”.

Основни теми на обучението бяха:

  • Изследване и разгръщане на уникалните собствени умения и способности за фасилитиране и подкрепа на групи и екипи с различни потребности и култури.
  • Откриване на  нови организационни модели за ръководене и управление на една по-осъзната, отговорна и целенасочена организация. 
  • Интегриране на  нови инструменти за работа със и подкрепа на групи и организации.
  •  Запознаване  със системния подход във фасилитирането, който си служи с образи, чувства и движения, за да даде на групите достъп до по-дълбоки измерения на разбирането
  • Задълбочаване на познанията за ролите и отношенията в групите
  • Добиване на осъзнатост за личния стил на фасилитиране

В тренинга се включиха професионални фасилитатори, групови лидери, хора, които са част от организации и общностни и индивидуалности, проявяващи любопитство към груповите процеси.

Водещ на обучението бе нашият колега и партньор –  испанският фасилитатор Давид Бийота, член на Испанския институт по фасилитиране.

Повече за събитието →

Събитие във Фейсбук