Екипът на Сдружение „Открити пространства“ бе избран да осъществи менторска програма в гр. Харманли за овластяване на лидери от бежанската и мигрантската общности.

Програмата бе реализирана в периода 7 март- 20 юни 2022 г, в град Харманли, като част от  проекта на Фондация „Мисия криле“- „Регионален модел за овластяване на уязвими бежанци и мигранти, търсещи закрила в страната“ финансиран от Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Целта на програмата бе овластяване на група бежанци и мигранти чрез оказване на менторска подкрепа при създаване на измислени от самите тях общностни инициативи, в полза да други уязвими мигранти и бежанци от лагера в град Хармали.

Програмата ни бе реализирана в няколко етапа:

  • Тридневно интерактивно обучение с 12 души, потърсили международна закрила в страната ни от Сирия. По време на обучението се родиха идеи за това, как те могат да  бъдат полезни на другите и общността, докато чакат приключването на производството си за закрила: чрез спортни активности, курсове по езици, компютри и рисуване, образователни екскурзии за деца, общностни кулинарни събития бяха само част от собствените проекти на невероятните жени и мъже, които бяха решили доброволно да участват в програмата.
  • Менторска подкрепа при подготовка и реализиране на инициативи. В продължение на три месеца посредством обученията и регулярната менторска подкрепа на Геника Байчева и Ваня Бонева, участниците успяха да реализират четири страхотни доброволчески инициативи в подкрепа на бежанската общност: по повод празника Рамазан Байрам на 2 май, една от групите успя да направят 7 пълни кашона ухаещи и невероятно вкусни сладки, които пакетираха и подариха на свои сънародници и служители от бежанския център в Харманли. Втората група проведе  поредица от ателиета  по рисуване за възрастни и младежи. Трета група сформира регулярни срещи по програма, разработена специално за отработване на травматичната опитност и разгръщане на социални умения за деца, преживели война, в бежанския център. Паралелно с това доброволците от четвъртата група организираха ежедневни спортни занимания за децата и жените от лагера.
  • Финален тренинг на групата и реализиране на изложба в центъра на град Харманли. Целта на изложбата беше да запознае жителите на града с историите на многобройните, иначе анонимни резиденти на бежанския лагер.

„Тези часове по изкуство изглеждат като слънце в ежедневието в лагера! Това е наистина чудесен шанс за хората, които участват, да имат връзка с изкуството и красотата!“ споделя Ваня Бонева, обучител и ментор по програмата.