Вдъхновяващо и забавно приключение в лов на съкровища сред културните и исторически богатства на град Пловдив подкрепи екипа на Фондация „Мисия криле“ в сближаване на членовете му, забавление и ефективна комуникация. 

Тренингът се проведе през ноември 2019, в гр. Пловдив. 

Тренингът бе осъществен в отговор на заявка на фондация „Мисия криле“ за тиймбилдинг и след проведено предварително проучване сред екипа – чрез анкети и идентифицираните на негова база нужди от сближаване на екипа, забавление и ефективна комуникация. 

Обучителите Геника Байчева и Ваня Бонева потопиха екипа на фондацията във вълнуващ лов на съкровища в Стария град на Пловдив. Участниците бяха разделени на 3 екипа, като всеки от тях се отправи по различен маршрут, в търсенето на съкровища в културно-историческия център на град Пловдив. Маршрутът на всеки екип премина през галерии, музеи, исторически и архитектурни забележителности, срещи със съвременни артисти и културни дейци, както и със значими исторически личности и тяхното дело. „Съкровищата”, които участниците откриваха по време на играта са места с историческа, художествена и културна стойност. 

Несъмнено най-ценно от всички съкровища бе вълнуващото преживяване и забавлениението по време на груповия процес, през който участниците преминаха, както и усещането за опознаване и сближаване с колегите по нов и развлекателен начин. В обратната връзка представителите на 3-те отбора споделиха сходни преживявания как в светлината на забавното екипно предизвикателство нови лични и групови качества и перспективи за взаимодействие са се разгърнали пред екипа.