Богатата база опит и познания за жителите на квартал Столипиново превърна екипа ни във важен консултант при реализирането на творчески инициативи в махалата. Част от проектите, които имахме възможност да подкрепим с консултантски услуги са „Пловдив-Каравана Столипиново“, както и „Изграждаме заедно, учим се от Столипиново”.

ПЛОВДИВ КАРАВАНА СТОЛИПИНОВО

Каравани и ремаркета заобиколят голямата шатра, където посетителите  откриват различни артистични представления. Разположен в двора на училище „Пенчо Славейков“, Пловдив каравана  предложи на жителите на Столипиново колоритна, номадска атмосфера в махалата.

Много и различни улични представления забавляваха всички възрасти от квартала, като най-колоритно за публиката беше шествието по улиците на Столипиново на цирковите артисти.  

Музика, театър, въздушна акробатика и цирк предлагаха приятелска и приканваща атмосфера за местните жители, които имаха достъп до изкуството под формата на срещи, работилници и представления.

Кулминационна точка в програмата бе представлението, посветено на жителите на Столипиново „Лабиринтът на мигрантите”- ангажиращ и хумористичен разказ, който потопи зрителите във вселената на мигранти- ромско семейство пътуващо към Белгия.  

Нашият екип изигра ключова роля за избор на локация на артистичното село, за комуникация с партньорите от ОбУ „Найден Геров“ и най-вече за опознаването на жителите на квартала и осъществяването на срещите с тях. 

Пловдив Каравана бе реализиран между 1-10 юни 2019 г като част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 с финансовата подкрепа на ОФ „Пловдив 2019“.

ИЗГРАЖДАМЕ ЗАЕДНО, УЧИМ СЕ ОТ СТОЛИПИНОВО

Тази инициатива насочи фокус към творческия и продуктивен ресурс на квартал Столипиново, видя го като място, където работят и развиват своята професия редица майстори на изделия и мебели от дърво, метал, стъкло и други. В основана проекта е екипната работа с майстори от Столипиново – дърводелецът Берул, железарят Здравко, строителят Карло, от раждането на идеята до нейното реализиране. В процеса се включиха над 60 участници – ученици, студенти, млади професионалисти, жители от квартала, които разшириха своите знания и умения, докато изграждаха заедно и се учеха един от друг. В рамките на многобройни отворени работилници, под ръководството на архитектите и майсторите от махалата, участниците изградиха различни конструкции, градски мебели, детски съоръжения и малки архитектурни намеси.  В рамките на шест месеца бяха инициирани редица намеси в градска среда (в квартал Столипиново и квартала Капана), които насочиха вниманието към това какво означава да сме наистина „заедно“ и да се учим един от друг.

Методът на работа на артистите разгледа обичайното градско публично пространство и неговия преходен характер като отражение на по-общи социални процеси. Ангажирани в своите собствени мрежи и в различни занаятчийски дейности, жителите на квартала са създали мини фабрики от всякакъв вид. С „Учим от Столипиново“ екипът на проекта стъпва на местния опит и – заедно с доброволци, активисти и съседи – създава архитектурна намеса, която свърза Столипиново с Пловдив.

Консултантска роля на екипа на „Открити пространства“ се състоеше в осъществяване на връзка с творческите индустрии в квартал Столипиново, подкрепа при опознаването и осъществяването на срещи с местните жители и провеждане на серия от лекции и презентации, целящи запознаване на участниците в проекта с квартал Столипиново, неговите жители и творчески индустрии. 

Научените уроци от този проект бяха обобщени в  Розовата книга, която разказва за пътя на проект „Изграждаме заедно: Учим от Столипиново“ с лични истории и конкретни случки. Автори на изданието са Доника Георгиева, Мирослав Велков, Десислава Ковачева, Иван Бонев, със специалния принос на Енцио Ветцел и Геника Байчева. Сътрудници са Нестор Боли, Тед Стантън (Ted Stanton Photography), Филип Михайлов (Next Level Photography). Вижте Розовата книга на проекта онлайн тук или в пдф-формат тук.