През 2016 г. екипът на Сдружение „Открити пространства“ е поканен от Общинска Фондация „Пловдив 2019“ да проведе двугодишен изследователски проект по антропология на общността.

В края на изследването екипът ни предостави на ОФ „Пловдив 2019“ подбран свитък от материали, който да бъде ползван от нейните партньори за първоначално запознаване с квартала преди навлизане за артистична работа там. Антропологичното изследване включва наблюдения върху важни аспекти от живота на общностите в квартал Столипиново. 
Виж публикацията →

През 2017 г. екипът ни бе поканен да изготви доклад за общностно картографиране на кв. Столипиново като част от проекта на Община Пловдив – „Всички заедно за по-добро образование и здраве“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Членове на екипа бяха ангажирани като ментори на група от анкетьори, извършващи необходимите теренните проучвания за картографиране на квартала.
Докладът може да бъде прочетен тук →

През 2019 г. екипът ни подкрепи проектът на Ателие 

Менторска и обучителна дейност

В периода 2016-2018 г, екипът ни се ангажира с ролята на консултант и ментор на партньори на ОФ „Пловдив 2019“ в квартал Столипиново. Членове на екипа консултираха артисти, културни мениджъри, архитекти, планиращи социо-културни инициативи сред местните общности на Столипиново. 

През септември 2016 г. екипът на „Открити пространства“ представи опита си в квартал Столипиново и фасилитира международната среща „Building Up with the communities Plovdiv“ (Създаваме заедно с общностите), инициирана от Фондация „Пловдив 2019“. Целта на срещата беше подготовка на артисти и архитекти от 7 европейски държави да работят с общности в кв. Столипиново със средствата на културното изразяване. 

През септември 2017 г екипът ни извърши обучение на учители, работещи в училища в кв. Столипиново на тема: „Събуждане на креативния потенциал на младите хора“. В практически ориентирано обучение педагозите бяха запознати с креативни образователни инициативи, разработени от екипа ни в разнообразни инициативи с деца и младежи от квартала.