Във фокуса на обучението бяха  две основни теми: системният организационен подход и работата по процеса, разгледани в контекста на двете основни работни среди – външна и вътрешна.

Обучението се проведе в периода 22-24 юни 2018. с. Мостово, Родопи, в партньорство със Сдружение  „Естествоизпитатели”.

Фокусът навън (информация за нуждите, целите и процесите на групата) и навътре (нашите емоции и чувства, докато фасилитираме или водим група) бяха предмет на групово изследване по време на обучението. 

В рамките на обучението работихме по следните теми:

  • Изследване на системните инструменти за извеждане на полезна информация
  • Разграничаваме хората от техните роли
  • Изследване на историята на една организация
  • Изучаване и практикуване как да създаваме системни пространства и как да катализираме колективната интелигентност
  • Запознаване със системните принципи
  • Запознаване със системното фасилитиране като метод за работа с конфликти в групи и организации
  • Изследване силата и привилегиите чрез работата по процеса
  • Използване на собствените си емоции в полза на групата.

Водещ на обучението бе испанският фасилитатор Давид Бийота, член на Испанския институт по фасилитиране, работил с много и разнообразни групи в Европа и Африка: от грасруут движения и кооперативи до местни власти, неправителствени организации, университети и компании. Той е обучен в следните методи: организационен системен подход, работа по процеса (по Арнолд Миндел), dragon dreaming, ненасилствена комуникация, Art of Hosting и социален театър. 

Събитие във Фейсбук