Менторска програма за бежанската общност в град харманли

Екипът на Сдружение „Открити пространства“ бе избран да осъществи менторска програма в гр. Харманли за овластяване на лидери от бежанската и мигрантската общности.

Проект „ЕКО ДОБРОВОЛЕЦ“

Трансграничният проект, в партньорство с ОУ „Васил Левски“ кв.„Горно Езерово“, Бургас и Основно училище Селиулу, Одрин, Турция е насочен към повишаване екологичното съзнание на учениците и гражданите.

Мобилно училище Столипиново

Създадохме „Мобилно училище“ в Столипиново, водени от мисията да подкрепим децата от най-уязвимите общности на квартала да развият любопитство към образователни инициативи и училището, да разгърнат опит и способности за общуване извън непосредствената им общност

Общностна работа в кв. Столипиново, Пловдив

През 2015 г. членове на екипа ни, съвместно с доброволци, антрополози, социални работници и артисти инициираха провеждането на общностни дейности в квартал Столипиново, насочени към стимулиране на креативния потенциал на младите хора, подпомагане на местни занаятчии, изследване и споделяне историите на хората от общността.

Изследователска и менторска дейност

През 2016 г. екипът на Сдружение „Открити пространства“ е поканен от Общинска Фондация „Пловдив 2019“ да проведе двугодишен изследователски проект по антропология на общността.