Обучение за Обучители: „Интегрално Фасилитиране: Корените”

„Интегрално фасилитиране: Корените“ бе обучителен курс за основите на фасилитирането. Той бе базиран на системната перспектива и бе първият от серията тренинги за интегрално фасилитиране.

Форум Театър и Учене чрез Преживяване – Работилница за Обучители

Работилницата се проведе в село Добралък, в периода 09.07-12.07.2022, в рамките на проект „Изкуство на открито”, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ и в партньорство с община Куклен.

Тренинг за Екипа на Фондация „Мисия Криле”, село Тъжа

Фокус на тренинга бе подкрепата за изявяването на  личния  потенциал и свързаното с него разгръщане на ресурсите на екипа при  подкрепата на общностите, с които организацията работи. 

Съвместна Дейност с Фондация Биоселена, в Рамките на Проект „Твоята Храна”

Екипът ни бе поканен да осъществи поредица от дебати в страната по темата за разхищение на храна. Това се случи в рамките на проект „Твоята храна“ на Фондация Биоселена.

Лов на съкровища – тренинг за екипа на фондация „Мисия Криле”, Стара Загора

Вдъхновяващо и забавно приключение в лов на съкровища сред културните и исторически богатства на град Пловдив подкрепи екипа на Фондация „Мисия криле“ в сближаване на членовете му, забавление и ефективна комуникация.

Тренинг за екипа на българска фондация биоразнообразие – лагуна, гр. Бургас

Фокус на тренинга бе организационното развитие, разбирането на груповите процеси и разгръщането на скритите индивидуални и групови ресурси екипа. 

„Пътят от разгръщане на личния потенциал към системната промяна в общността“- обучение за обучители

Второто обучение за фасилитатори, проведено от нашия испански колега Давид Бийота насочи фокуса на участниците върху пътя от индивидуалното изследване и свързване с личния потенциал през развитието на колективните връзки в нашите системи до подкрепата на общностите и организациите да бъдат по-сплотени и свързани със своята вътрешна цел.

Изкуството да виждаш отвътре навън – Обучение за обучители в метода системно фасилитиране

Във фокуса на обучението бяха  две основни теми: системният организационен подход и работата по процеса, разгледани в контекста на двете основни работни среди – външна и вътрешна.

Менторска и обучителна дейност

В периода 2016-2018 г, екипът ни се ангажира с ролята на консултант и ментор на партньори на ОФ „Пловдив 2019“ в квартал Столипиново. Членове на екипа консултираха артисти, културни мениджъри, архитекти, планиращи социо-културни инициативи сред местните общности на Столипиново.