Проект „ЕКО ДОБРОВОЛЕЦ“

Трансграничният проект, в партньорство с ОУ „Васил Левски“ кв.„Горно Езерово“, Бургас и Основно училище Селиулу, Одрин, Турция е насочен към повишаване екологичното съзнание на учениците и гражданите.

CE+: Развитие на капацитета на обучители в сферата на културата в дигиталната ера

Международният проект се фокусира върху темата за професионален обмен на експерти, ангажирани в сферата на социо-културните дейности.  Водещи теми, около които се срещнаха и обучиха над 200 културни и общностни дейци бяха: колективното творчество; работа с нови мигранти и маргинализирани групи; нови форми на общностно и международно сътрудничество; пресечната точка между артистичната и социалната работа; дигиталното образование в културния и творчески сектор. 

Тандем Турция

Тандем е програма за трансграничен трансфер на идеи и реализацията им в проектни инициативи от тандем на културни мениджъри от европейски държави и Турция. В периода юни 2016- октомври  2017 членове на „Открити пространства“ станаха част от тандем с турска партньорска организация.