Проектът „Изкуство на открито“ е естествено продължение на дейността на сдружението от самото си основаване.

Началото на развиването на нови публики, представянето на нови артистични форми, артистичен обмен и развиване на възможности за кариерно развитие сред участниците в работилниците, изкуство в малки населени места и на открито, използвайки селото или природата за сцена, бе поставено с двугодишен проект “Шепоти от родопски приказки”, с водещ партньор Асоциация Трибалт –  “Театър по пътя”, регион Рона-Алпи, Франция, финансиран от Фондация „Пловдив 2019” и НФК (през 2019), реализиран през 2018 и 2019 г., в селата Добралък, Община Куклен и Бойково, Община Родопи. 

В рамките на две години, бяха организирани работилници за „Разказване на приказки“, „Пътуване през сетивата“, „Пеене и импровизация“, „Геопоетика“, „Създаване на истории“, „Създаване на звукови инструменти“, кулинарна и други спонтанни работилници, като участниците в работилницата за приказки продължават неформално своята дейност и развиват това изкуство. Над 100 души са участвали за целия период в работилниците, а над 500 са се включили в представленията „Шепоти“ в селата Бойково и Добралък, както и в „Пътуване през сетивата на Добралък“. Възрастта на участниците варираше между- 7 и 60 г. Сред участниците имаше представители на творческите индустрии, неправителствения сектор, артисти (професионалисти и любители), учители, студенти и др. Артисти от 7 държави (Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Колумбия, Сърбия, Япония)  както и над 10 местни музиканти от село Добралък и региона се включиха в реализирането на проекта. Снимков материал. 

В резултат, през 2021, осъществихме проект “Да шепнеш миналото, да докосваш бъдещето – дигитални приказки от Родопите”, към програма “Публики”, Модул “Творческа намеса в дигитална и публична среда на НФК, с цел продължаване на дейността и развитие на нови публики и разпространяване на резултатите от проекта. Статия на „Под тепето“ за събитията. 

В рамките на тази дейност професионален артист-фотограф събра и обработи личният си снимковият материал, както и този на други фотографи-артисти,  от лични и артистични срещи с местното население на родопските села с български и международни артисти, случили се в двете издания на проекта „Шепоти от родопски приказки“ през 2018 и 2019 г. Материалът беше събран и изложен на дигитална платформа с близо 50 фотографии, осъществи се изложба в публична среда,  която съдържа в себе си фотографии, истории, знакови обекти от миналите съвместни  проекти – представления, пространствени инсталации в София, а събитието привлече на живо над 100 посетители.  

Осъществи се изложба – лабиринт в с. Добралък в две издания: 17 и 18 юли 2021 като изложбата се превърна в сетивно, приказно и интерактивно преживяване за всеки посетител с водещ Милена Станойевич и сценограф Златна Михайлова. 

Изложбата съчета интерактивно участие на зрителите и да влязат по един от двата съществуващи маршрути. Там зрителите имаха възможност да изследват селото и неговия живот и да проследят фотографиите, разположени по техния маршрут. Паралелно зрителите имаха възможност да чуят истории от разказвачите от работилницата за създаване на истории. 

Гостите на мини-фестивалът бяха над 50 души от различни краища на България, както и Франция за целия период, а в изложбата – лабиринт и допълнителните събития се включиха поне още 60 души местни, гостуващи на селото, младежи и деца. 

В резултат, проектът постигна: 

  • Създаване на условия за интерактивно участие на публиката
  • Привличане на млада аудитория и млади артисти, участници в творческия процес, от една страна младежи от Община Куклен, от друга млади артисти и любители от големите градове- София, Пловдив, Бургас, Стара Загора.
  • Създаване на дигитален артистичен мост между възрастните изолирани жители на родопски села и публики от големите градове чрез артистични намеси и продукти в дигитална и публична среда – дигитална изложба, представление.