От 2015 г. членове на екипа ни (психолози, артисти, фасилитатори и обучители с богат опит и компетенции) са провели обучения на над хиляда педагози и директори на училища и детски градини, стотици експерти (социални и младежки работници, психолози, фасилитатори, представители на НПО), стотици младежи и родители от цялата страна.

Но не количествените измерители са нашата движеща сила, а стремежът ни да активираме личните и колективни ресурси на групите, с които работим, да ги подкрепим в разгръщането на техния креативен и междуличностен потенциал, в постигането на групова мъдрост, чрез която да трансформират актуалните си предизвикателства. 

Представяме ви някои от темите, по които провеждаме обучения:

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ

 • Превенция на насилието в училищната среда
 • Ефективно взаимодействие и комуникация с родители
 • Управление на конфликти
 • Презентационни умения (включително онлайн презентиране)
 • Методи за активиране на социалния и културен капацитет на деца и младежи в риск
 • Фасилитиране и водене на екипни, родителски срещи
 • Превенция на стреса и прегарянето 
 • Методи за работа с деца и семейства от етнически малцинства
 • Работа по казуси от практиката на учителите

Социални институции и неправителствени организации

 • Организационно консултиране през призмата на системния подход
 • Методи за активиране на социалния и културен капацитет на социално изолирани деца и младежи, и деца и младежи в риск
 • Фасилитиране и водене на събития и срещи
 • Експресивни творчески методи при работа с групи
 • Устойчиво развитие и опазване на околната среда
 • Менторство и овластяване на маргинализирани групи -бежанци, етнически малцинства, социално-слаби групи
 • Превенция на стреса и прегарянето 
 • Толерантност и анти-дискриминация
 • Работа с бежанци и изолирани общности 

ЗА РАБОТНИ ЕКИПИ

(компании, образователни и социални институции, неправителствени организации, артистични компании, други)

 • Тийм-билдинг
 • Фасилитиране на стратегически и екипни срещи
 • Ефективна екипна комуникация
 • Управление на конфликти
 • Емоционална интелигентност
 • Екипна кохезия и екипни умения
 • Умения за работа с хора
 • Засилване на лидерските качества и умения
 • Повишаване на груповата интелигентност и креативност на екипа
 • Устойчиво развитие и опазване на околната среда
 • Превенция на стреса и прегарянето

ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

 • Лидерство
 • Самопознание и личностно развитие
 • Социални и емоционални умения
 • Ефективна комуникация и решаване на конфликти
 • Превенция на агресивното поведение
 • Доброволчество
 • Екипна работа
 • Устойчиво развитие и опазване на околната среда
 • Превенция на болести, предавани по полов път и сексуална култура
 • Превенция на трафик на хора
 • Работа с креативни методи за повишаване на социалния и културен капацитет на деца и младежи в неравностойно положение
 • Творчески ателиета за личностно развитие

ЗА ВСЯКА ГРУПА, която има нужда от:

 • Обучение по тема в сферата на нашите компетенции
 • Сплотяване на екипа
 • Фасилитиране на среща или процес
 • Организационно консултиране в групов процес
 • Преживелищен тренинг

Нашите методи на работа →