Проект „ЕКО ДОБРОВОЛЕЦ“

Трансграничният проект, в партньорство с ОУ „Васил Левски“ кв.„Горно Езерово“, Бургас и Основно училище Селиулу, Одрин, Турция е насочен към повишаване екологичното съзнание на учениците и гражданите.

CE+: Развитие на капацитета на обучители в сферата на културата в дигиталната ера

Международният проект се фокусира върху темата за професионален обмен на експерти, ангажирани в сферата на социо-културните дейности.  Водещи теми, около които се срещнаха и обучиха над 200 културни и общностни дейци бяха: колективното творчество; работа с нови мигранти и маргинализирани групи; нови форми на общностно и международно сътрудничество; пресечната точка между артистичната и социалната работа; дигиталното образование в културния и творчески сектор. 

Лов на съкровища – тренинг за екипа на фондация „Мисия Криле”, Стара Загора

Вдъхновяващо и забавно приключение в лов на съкровища сред културните и исторически богатства на град Пловдив подкрепи екипа на Фондация „Мисия криле“ в сближаване на членовете му, забавление и ефективна комуникация.

„Пътят от разгръщане на личния потенциал към системната промяна в общността“- обучение за обучители

Второто обучение за фасилитатори, проведено от нашия испански колега Давид Бийота насочи фокуса на участниците върху пътя от индивидуалното изследване и свързване с личния потенциал през развитието на колективните връзки в нашите системи до подкрепата на общностите и организациите да бъдат по-сплотени и свързани със своята вътрешна цел.

Мобилно училище Столипиново

Създадохме „Мобилно училище“ в Столипиново, водени от мисията да подкрепим децата от най-уязвимите общности на квартала да развият любопитство към образователни инициативи и училището, да разгърнат опит и способности за общуване извън непосредствената им общност

Менторска и обучителна дейност

В периода 2016-2018 г, екипът ни се ангажира с ролята на консултант и ментор на партньори на ОФ „Пловдив 2019“ в квартал Столипиново. Членове на екипа консултираха артисти, културни мениджъри, архитекти, планиращи социо-културни инициативи сред местните общности на Столипиново.

Тандем Турция

Тандем е програма за трансграничен трансфер на идеи и реализацията им в проектни инициативи от тандем на културни мениджъри от европейски държави и Турция. В периода юни 2016- октомври  2017 членове на „Открити пространства“ станаха част от тандем с турска партньорска организация.

Общностна работа в кв. Столипиново, Пловдив

През 2015 г. членове на екипа ни, съвместно с доброволци, антрополози, социални работници и артисти инициираха провеждането на общностни дейности в квартал Столипиново, насочени към стимулиране на креативния потенциал на младите хора, подпомагане на местни занаятчии, изследване и споделяне историите на хората от общността.

Изследователска и менторска дейност

През 2016 г. екипът на Сдружение „Открити пространства“ е поканен от Общинска Фондация „Пловдив 2019“ да проведе двугодишен изследователски проект по антропология на общността.

Консултантски услуги в Столипиново

Богатата база опит и познания за жителите на квартал Столипиново превърна екипа ни във важен консултант при реализирането на творчески инициативи в махалата.