Ваня Бонева

Ваня

Ваня Бонева работи като обучител и фасилитатор с различни групи от възрастни и младежи, както и с екипи на организации. Ваня е бакалавър по психология и магистър по ‘Детско-юношеска психология” (Софийски Университет – 2004). Допълнителна квалификация като системен-фамилен терапевт (ПИСЕЛ – 2022). 

Това, което най-силно я вдъхновява в работата й е възможността да разработва специфични за нуждите на всяка отделна група програми, които по най-добър начин да разгърнат потенциала на групата за постигане на общите цели и едновременно с това да дадат свобода и пространство за изразяване и лично развитие на всеки отделен индивид. Методите системното фасилитиране, интегралното фасилитиране, учене чрез преживяване и форум-театър й дават възможност за ефективна и вълнуваща работа по теми, свързани с превенция на агресивното поведение, социални и емоционални умения, меки умения и организационно развитие.

Основните сфери на работа на Ваня са свързани с обучения на учители, училищни психолози в програми за допълнителна квалификация; аутдор – преживелищни приключенски програми и програми за личностно развитие; работа с деца и младежи в неравностойно положение; фасилитиране на екипи на организации. 

Допълнителна квалификация и интереси: Планински водач, с опит в придружаването на групи и индивидуални туристи от страната и Европа; Преподавател по социална психология към професионален център за обучение на планински водачи; Ветроходство.

Геника Байчева

ГеникаГеника Байчева е ангажирана в областта на груповото фасилитиране, индивидуално психологическо консултиране и надграждащо обучение на педагогически специалисти.  Геника е бакалавър по философия (Софийски университет, 2004) и магистър “Артистични психо-социални практики и психодрама” (НБУ, 2010), обучава се като психодрама терапевт. Важен акцент в работата на Геника е пресечната точка между творчеството и терапевтичната работа, насочена към групи и индивиди. Използвайки похвати от арт-терапията, психодрамата и форум театъра, тя разработва различни програми, насочени към изкушените от себепознанието и разгръщането на личния си и/или групов потенциал.

От 2013 г., в рамките на различни програми и проекти изготвя методология и провежда тренинги за превенция на професионалното прегаряне, работа с деца и родители от малцинствени и уязвими групи, превенция на насилието в училище, насочени към педагогически специалисти, социални и младежки работници, родители.

Геника е съавтор на успешната кандидатура на Пловдив за ЕСК 2019 както и на пособия и статии в областта на психологията и антропологията.

Десислава Стоянова

ДесиДесислава работи върху теми като екологична и социална справедливост от близо 20 години, както на местно, така и на международно ниво. Тя има бакалавърска степен по специалност физика към СУ “Св. Климент Охридски”, след което завърша две магистърски степени по управление и политики за околна среда в Амстердамския университет и в Централно-европейския университет в Будапеща.

Интересите и опита на Десислава варират от водене на кампании за справедливо и прозрачно инвестиране на обществени средства, утвърждаване на концепцията за нулеви отпадъци, до търсене на алтернативи и работа с местни общности. След 9 години в чужбина и работа в неправителствения сектор в Брюксел, в момента Десислава изследва нови методи и хоризонти за постигане на промяна в България, съчетаващи артистични, социални и екологични практики.

Милена Станойевич

МиленаМилена Станойевич работи в областта на театралното изкуство като режисьор, актриса, пърформър и обучител. Милена е бакалавър по актьорско майсторство и режисура за съвременни и алтернативни театрални форми (НБУ, София, 2007), притежава и много обширно неформално театрално образование, получено в страната и в чужбина чрез участия в различни форуми, ателиета и майсторски класове за изпълнителски изкуства, предстоящ магистър в програма “Театрално изкуство и общество”, специализация “Режисура и управление” (НБУ).

Участвала е в създаването и представянето на много различни артистични проекти, някои от които са високо оценени и представени на различни международни форуми и събития, като например: 13-то Биенале на младите артисти от Европа и Средиземноморието, Италия; Международен театрален фестивал -“Варненско лято”, България; XXXV International Cervantino Street Festival of CLETA – Guanajuato – Mexico; 13th International Small Scenes Theatre Festival, Риека, Хърватска; International Festival of Alternative and New Theatre Forms INFANT, Нови Сад, Сърбия, UNIDRAM, Германия; BITEF, Сърбия и други. Реализирала е театрални представления, пърформанси, улични акции, представления за и от деца, многобройни представления и обучения свързани с интерактивен, имерсивен и сетивен театър в страната и чужбина насочени към професионалисти, младежи, младежки работници и/или любители, както и проекти включващи работа с различни групи и общности. Работи с различни изпълнители, театрални групи и свободни креативни „електрони“ в развитието, реализирането и управлението на проекти, които са пряко или косвено свързани с театъра и/или образованието.

В рамките на различни европейски програми и проекти провежда театрални ателиета, а като част от международни експертни групи изготвя помагала за прилагане на игрови и театрални методи при работа с младежи и уязвими групи в посока приобщаване, овластяване и свободно креативо изразяване, както и помагала за различни групи от професионалисти работещи за опазването на културното наследство.

Иван Караджов – Инди

ИндиИван Караджов – Инди е творец, актьор, художник, техник, отговорник по логистика, съорганизатор на събития, сътрудник в областта на рекламата и разпространението на артистичните прояви. Иван е завършил ПГЕЕ – гр. Пловдив( 2005) специалност промишлена електроника с микропроцесорно звено. С оглед на бъдещето допълва познанията си с графичен дизайн (НТС-Инженеринг 2013), квалифицирани електронни системи (2015), софтуерни и хардуерни курсове. С интерес участва в психодрама събития, обучения и културни семинари. Любовта към изкуството, смесено с капка хумор и електроника подправя всяко събитие, в което участва Иван. Мултикултурните изяви, в които се включва Иван се вплитат в тъканта на обществото в защита правата на изолирани общности и природата.

През 2012 г. Иван е съорганизатор на първата независима и свободна изложба „Ономатопея“, инициирана от млади пловдивски художници, която продължава да бъде организирана ежегодно до днес . От 2018 г. е координатор и техническа поддръжка на различни културни фестивали с артисти от България и чужбина.

Иван е сред наградените с приз “Достоен Българин” 2010 в сфера екология.

Мина Спасова

МинаМина се развива в последните години като обучител и фасилитатор, интересува се от групова работа с хора на всякаква възраст, вдъхновява се да създава среда на разбиране и подкрепа за хората, с които се среща в работата, за да могат те да се докоснат до и да разкрият вътрешния си потенциал.

Мина е доктор по философия по образование, продължава да изследва различни теми от живота с любопитство и се вълнува от обществените процеси и мотивирането на хората да поемат своята лична отговорност в живота си. Участва в редица обучения по програма Еразъм в сферата на неформалното образование и учене чрез преживяване.
Работата ми включва организиране и провеждане на обучения, работа с методите на Форум театър, преподавател в училище и в университет.

Пътувам – тази дума съдържа много от мен, от моя вътрешен свят, мечти и участие в живота и отношенията с хората. Пътувам в процесите! Уча, израствам, откривам!

Георги Феликсов – Фелди

ФелдиГеорги е дългогодишен приятел и сътрудник на екипа от Открити Пространства. Основното му професионално занимание е в сферата на уеб и графичен дизайн и по настоящем е отговорен за присъствието на организацията в мрежата.

Георги завършва бакалавърска степен в областта Компютърни Науки и Визуални Комуникации (Dowling College, САЩ, 2003), след което надгражда с магистратура по Медийни Науки и Културология (Humboldt-Universität zu Berlin, Германия, 2005).

Освен практикуващ на свободна практика основната си професия Георги е бил управител на туристически хостел в Пловдив и радио журналист в българската секция на BBC World Service в Лондон.

Георги мечтае за свят от малки общности, в който всеки индивид има възможност да разгърне потенциала си в колективна среда на споделени и допълващи се интереси и вдъхновения, и в който човек ултимативно се усеща като част от нещо по-голямо.

Димитър Панчев

ДимитърДимитър Панчев е доктор по социология (ОНС присъдена от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – 2019г.) и е преподавател във Факултета по икономически и социални науки на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Специализира криминология в University of Kent (2012г. – 2014г.).

Димитър е един от учредителите на “Открити пространства” и заедно с Геника Байчева е част от екипа, който провежда антропологичното и социологическо изследване в кв. Източен на град Пловдив, чийто резултати поставят основите на голяма част от инициативите на Пловдив “Европейска столица на културата 2019” в клъстър “Махала”. Автор на публикации в областта на ромските изследвания, наркозависимостта и формите на бездомничество, както и аспектите на девиантно поведение в международни ваканционни курорти като Ибиса. Неговите изследователски интереси включват теми, свързани със социалното изключване, напредналата маргиналност и новите форми на социално неравенство; формите на девиантно поведение в социално-исторически контекст; консумативните култури и нощните икономики.

Димитър мечтае за свят, в който мисловните граници не ограничават и не изключват, а “зелената трева у дома” от песента на Том Джоунс не е просто афоризъм и попкултурно клише.