Работилницата бе насочена към изкушените да работят като обучители на деца, с покана да се  включат в изследователско пътешествие на своя лидерски потенциал. В работилницата участниците бяха обучени в интерактивни методи за работа с групи, потопиха се в магията на форум театъра, приключенското консултиране и ученето чрез преживяване, сред природата.

Работилницата се проведе в село Добралък, в периода 09.07-12.07.2022, в рамките на проект „Изкуство на открито, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ и в партньорство с община Куклен.

Обучението покани участниците на изследователско пътешествие, което започна от изследването на вътрешния лидерски и творчески потенциал, продължи със среща с колективната творческа синергия и завърши със срещатата с децата и публиката- участниците имаха възможност да създадат  обучителни и артистични инициативи за жителите на село Добралък, под менторството на водещите. 

Всеки участник, със съдействието на водещия и останалите членове на групата получи възможност да приложи усвоените методи на работа като инициира интерактивни занимания за децата от село Добралък по време на практичния модул на обучението. В края на обучението участниците имаха възможност да изградят представление по действителна история и да участват във Форум-театър, заедно с жителите и посетителите на село Добралък. 

Участниците в ателието ще имат възможност да:

  • Разгърнат своя потенциал и лидерските си умения
  • Разширят своите артистични заложби и спонтанност
  • Развият способностите си за работа в екип и своята „социална харизматичност
  • Усъвършенстват презентационните си и сценични умения
  • Да опознаят на практика методите приключенско консултиране, форум театър
  • Преминат през лично емоционално преживяване
  • Повишат социалната си чувствителност и гражданска активност
  • Създадат и представят на широка аудитория представления и инициативи за деца по избрана от тях, социално значима, тема
  • Проведат форум театър упражнения на деца и връстници