Второто обучение за фасилитатори, проведено от нашия испански колега Давид Бийота насочи фокуса на участниците върху пътя от индивидуалното изследване и свързване с личния  потенциал през развитието на колективните връзки в нашите системи до подкрепата на общностите и организациите да бъдат по-сплотени и свързани със своята вътрешна цел.

Обучението се проведе в периода 7-9 юни 2019. с. Косово, Родопи, организирано в партньорство със Сдружение „Естествоизпитатели”.

Обучението предложи на участниците няколко преизпълнени с нови знания и перспективи дни сред природата, в което се свързахме с личната си сила и заедно посяхме семената на системната промяна.

За да поникне, семето проправя пътя си от земята към слънчевата светлина, която ще му позволи да расте и впоследствие да предложи плода си на екосистемата. Всяко семе съдържа потенциал да стане нещо повече, точно както и всяко човешко същество носи в себе си дар за другите.

Първата част от обучението  бе посветена на  изследване и свързване с личния ни потенциал и „мета-уменията“ ни чрез системния поглед. Разгледахме  подходите, с които да активираме личната си сила и методите да въздействаме с нея, работейки с групи и организации.

Докато кълновете се издигат нагоре, корените се насочват дълбоко в земята, свързвайки семето с мрежата на живота, която го поддържа. Колкото повече семето расте нагоре, толкова корените стават по-големи и по-свързани с останалите форми на живот.

Във втората си част обучението изследва взаимозависимостта, която поддържа живота на всеки от нас. Работихме върху темата за овластяването и развитието на колективните връзки в нашите системи, независимо дали работим с общности, организации или компании. Изучавахме различни инструменти и опитности, за да открием методи, подкрепящи общностите и организациите да бъдат по-сплотени и свързани със своята вътрешна цел.

Основните компоненти на обучението бяха:

  • Усвояване на техники и инструменти, които могат да ни помогнат в процеса на осъзнаване на нашата лична сила и активирането й за постигане на личната ни мисия.
  • „Мета-уменията”, разработена от Ейми Миндъл 
  • Работа с комплексни групови взаимодействия, за спомагане на  процеса на възникване на колективната мъдрост в определена група или организация.
  • Системни инструменти за работа с екипи, групи и организации

Водещ на обучението бе испанският фасилитатор Давид Бийота, член на Испанския институт по фасилитиране, работил с много и разнообразни групи в Европа и Африка.