Обучението на кадрите от МКБППМН, град Пловдив бе фокусирано върху темата „Методи за работа с агресивно поведение в училищна среда”. В обучението взеха участие 60 представители на Местната комисия в град Пловдив, сред които педагогически съветници, психолози, прокурори, съдии, социални работници. 

Обучението се проведе на 12 и 13.05.2022, в град Хисаря по покана на секретариата на МКБППМН. 

Обучителите Геника Байчева и Светослав Атмаджов представиха теоретично знание по темата, изследваха и разгледаха предизвикателните преживявания на участниците при среща с агресивни прояви. Участниците имаха възможност да предложат свои случаи с прояви на насилие за интервизия и да работят по-задълбочено по конкретни казуси от практиката си. На вниманието им беше представен методът форум театър като средство за превенция на агресивното поведение сред младежите. Групата имаше възможност да изследва  и сподели индивидуални и колективни стратегии и методи за работа и превенция на агресивното поведение.