В периода 2016-2018 г, екипът ни се ангажира с ролята на консултант и ментор на партньори на ОФ „Пловдив 2019“ в квартал Столипиново. Членове на екипа консултираха артисти, културни мениджъри, архитекти, планиращи социо-културни инициативи сред местните общности на Столипиново. 

През септември 2016 г. екипът на „Открити пространства“ представи опита си в квартал Столипиново и фасилитира международната среща „Building Up with the communities Plovdiv“ (Създаваме заедно с общностите), инициирана от Фондация „Пловдив 2019“. Целта на срещата беше подготовка на артисти и архитекти от 7 европейски държави да работят с общности в кв. Столипиново със средствата на културното изразяване. 

През септември 2017 г екипът ни извърши обучение на учители, работещи в училища в кв. Столипиново на тема: „Събуждане на креативния потенциал на младите хора“. В практически ориентирано обучение педагозите бяха запознати с креативни образователни инициативи, разработени от екипа ни в разнообразни инициативи с деца и младежи от квартала.