ПЪТЯТ ОТ РАЗГРЪЩАНЕ НА ЛИЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ КЪМ СИСТЕМНАТА ПРОМЯНА В ОБЩНОСТТА

Тридневно обучение сред природата, в което ще се свържем с личната си сила и заедно ще посеем семената на системната промяна.

За да поникне, семето проправя пътя си от земята към слънчевата светлина, която ще му позволи да расте и впоследствие да предложи плода си на екосистемата. Всяко семе съдържа потенциал да стане нещо повече, точно както и всяко човешко същество носи в себе си дар за другите.
ПЪРВАТА ЧАСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО е покана за изследване и свързване с личния ни потенциал и “мета-уменията” ни чрез системния поглед. Ще разгледаме подходите, с които активираме личната си сила и методите да въздействаме с нея, работейки с групи и организации.

Докато кълновете се издигат нагоре, корените се насочват дълбоко в земята, свързвайки семето с мрежата на живота, която го поддържа. Колкото повече семето расте нагоре, толкова корените стават по-големи и по-свързани с останалите форми на живот.
ПРЕЗ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ще изследваме и ще почетем взаимозависимостта, която поддържа живота на всеки от нас. Ще се съсредоточим върху овластяването и развитието на колективните връзки в нашите системи, независимо дали работим с общности, организации или компании. Ще изучаваме различни инструменти и опитности, за да открием методи, подкрепящи общностите и организациите да бъдат по-сплотени и свързани със своята вътрешна цел.

ЗА КОГО Е ТОВА ОБУЧЕНИЕ?
Хора, които се интересуват от работа и подкрепа на екипи и организации.
Всеки, който има интерес да работи със себе си и своята лична мисия.
Всеки, който се интересува от системния подход и работата по процеса (Process work).

КАКВО ЩЕ ПРАВИМ И КАКВО ЩЕ НАУЧИМ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО?
Ще работим и усвоим техники и инструменти, които ще ни помогнат в процеса на осъзнаване на нашата лична сила и активирането й за постигане на личната ни мисия.
Ще въведем концепцията за “мета-уменията”, разработена от Ейми Миндъл и ще се спуснем надълбоко към корените и екосистемата на груповите процеси, използвайки системни инструменти за работа с групи, общности и организации.
Ще изследваме как да работим с комплексни групови взаимодействия, така че да спомогнем процеса на възникване на колективната мъдрост в определена група или организация.
Ще усвоим и практикуваме нови системни инструменти за работа с екипи, групи и организации, и ще обменим опит и идеи как да ги използваме в работата си.

ВОДЕЩ: ДАВИД БИЙОТА
Давид е член на Испанския институт по фасилитиране. Той е професионален фасилитатор от 2014 г. През последните години е работил с много и разнообразни групи в Европа и Африка. От грасруут движения и кооперативи до местни власти, неправителствени организации, университети и компании. Понастоящем, той e фасилитатор на изследователски екипи в Института по околна среда и технологии към университета “Аутонома де Барселона” и обучител по фасилитиране в асоциацията за групови процеси “Ел камино дел елдер” (В превод ”Пътят на мъдреците”).
Той е обучен в следните методи: организационен системен подход, работа по процеса (по Арнолд Миндел), dragon dreaming, ненасилствена комуникация, Art of Hosting и социален театър. През 2017 г. той проведе обучение в България на тема “Ненасилствена комуникация и конфликти”, а през 2018 – на тема “Системното фасилитиране – изкуството да виждаш навътре и навън”

ОРГАНИЗАТОРИ
Сдружение “Естествоипитатели”, www.esetstvoizpitateli.org
Сдружение “Открити пространства”, http://discovered-spaces.org/

РАБОТЕН ЕЗИК: Английски

БРОЙ УЧАСТНИЦИ: макс. 25

ЗАПИСВАНЕ: Записването става чрез попълване на регистрационна форма и заплащане на такса за участие до 24 май 2019 г.,
https://docs.google.com/forms/d/1VqLKs2t06FcIURFG-gLY6OPAyATBrDYHLtvrDLYIcPE/edit?usp=drive_web

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 345 лв.
Таксата включва: водещ, материали, настаняване и храна за времето на събитието.
Заплаща се по банков път на банкова сметка:
УниКредит Булбанк, Сдружение Естествоизпитатели,
IBAN: BG60UNCR70001522566668, BIC: UNCRBGSF
В графата “oснование за плащане” молим да напишете: “ХХХ (две имена) – Обучение с. Косово

ПРОГРАМА СОЛИДАРНО ЗАПЛАЩАНЕ
Чрез това обучение искаме от самото начало да приложим възможността за подкрепа. Защото основната ни тема е подкрепата – към нас и към общността!
Програмата за солидарно заплащане е покана към хора с възможност и желание да заплатят по-голяма сума от посочената такса участие – колкото всеки прецени, с което да подкрепят участието на хора, които имат финансови затруднения и не могат да си позволят изцяло таксата. Молим, желаещите да се включат в тази програма да се свържат с нас. При наличие на подкрепа ще споделим публично и възможността за хора с по-нисък доход да се включат в обучението ще бъде отворена.

ПРОГРАМА
НАЧАЛО на тренинга: 07 юни 2019г. (петък) – 11:00 ч.
ПРИСТИГАНЕ не по-късно от 10:30 ч. сутринта!
ОТПЪТУВАНЕ: 09 юни 2019г (неделя) – 15:00 ч.
Има възможност за пристигане на 6 юни, четвъртък вечерта, като нощувката на 6ти, вечеря и закуска на 7ми не са включени в цената на обучението.

ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Сашка Витанова, 0876597935
Ваня Бонева, 0884 990 699
estestvoizpitateli@gmail.com

–––––––––––––––––––––––––––

English

THE PATH FROM YOUR OWN POTENTIAL TO THE SYSTEMATIC CHANGE OF COMMUNITY
The path from your own potential to the support community of systemic change

A 3 days hands on workshop in nature, celebrating and honouring our personal power and co-creating the collectives roots for systemic transformation

FROM OUR OWN POTENTIAL TO THE SYSTEMATIC CHANGE OF COMMUNITY

The first sprouting of a seed needs to push up the ground above in order to reach the sunlight that will allow the seed to grow and later offer its fruits to the ecosystem. Every seed contains the potential to become something more, as every human being contains a gift to be offered. This first part of the workshop is an invitation to explore and honor together our own potential and “meta-skills” through the systemic view. We will gain more awareness about the use and impact we want to have of our own personal power working with groups and organizations.
At the same time as the sprout pushes up, it’s roots start to reach deep into the ground, rooting and connecting the seed to the web of life that is holding and sustaining it. As the seed grows up, the roots become bigger and more connected with other forms of life.
For this second part of the training we will honor interdependence which sustains life in each of us. We will focus on empowering and developing the collective connections within our systems, whether we work with communities, organizations or companies. We will explore tools and experiences and work on how to support communities and organizations to be more cohesive and connected to their own inner purpose.

WHO IS THIS TRAINING FOR?
People interested in supporting and working with teams and organizations
Any person who is interested in working with himself herself and lead his personal vision/purpose all along with the collaboration and the support of other people.

WHAT WE ARE GOING TO DO DURING THIS TRAINING?
We will work and develop techniques and tools to deep our sense and awareness of our personal power and its use in bringing our vision to the ground.
We will introduce the concept of metaskills develop for Amy Mindell and the group process community using systemic tools to deepen in.

WHAT ARE WE GOING TO LEARN?
We will work and develop techniques and tools to deepen our sense and awareness of our personal power and its use in bringing our vision to ground.
We will introduce the concept of metaskills develop for Amy Mindell and the group process community using systemic tools to ground it in our own practice.
We will learn and practice new systemic tools to work with teams and groups.
We will share experiences and new ideas about how to implement and use the systemic tools and views with groups and organizations
We will work on complex structures to support and empower the emergency of the collective wisdom in a group or organization.

THE TRAINER David Villota:
“Facilitation is a way to restore our harmed sense of humankind and interdependence, honouring and embracing our true nature and deep vision for the world”
David is member of the spanish facilitation Institute. Professional facilitator since 2014, he has been working in the last years with all kind of groups around Europe and Africa. From occupy and grassroots movements to local governments, NGOS, universities, cooperatives or companies. Nowadays he is facilitating a senior researchrs groups in the Institute of Environmental Science and Technology in the Barcelona University and training facilitators in the national facilitation programme with el camino del elder. project.
He has been trained in organizational systemic, process work, dragon dreaming, Nonviolent communication, Art of Hosting and social theater. In 2017 he did a training in Sofia about NVC and conflicts. In 2018 – a training in systemic facilitation.

Working language: English

Participants: max. 25

Registration: To register, you need to fill in the form
https://docs.google.com/forms/d/1VqLKs2t06FcIURFG-gLY6OPAyATBrDYHLtvrDLYIcPE/edit?usp=drive_web

Participation fee: 345 lv
Participation fee includes: trainer, food and accommodation during the event.

Bank details:
Bank account holder: Natural Exlporers
Bank name: UniCredit Bulbank
IBAN: BG60UNCR70001522566668, BIC: UNCRBGSF
Reference: Please, quote “(Yor name) and Training Kosovo village“

For any further information, please contact us:
Sashka Vitanova, mob. 0876597935
Vania Boneva, mob. 0884 990 699
e-mail: estestvoizpitateli@gmail.com